About

Материала описан на тези страници е с образователна цел. Той е част от опита и знанията на автора, натрупани в следствие нуждата от решаване на различни IT задачи. Използването му е изцяло на Ваша отговорност.

Автора не носи никаква вина за щети нанесени в следствие изпълнение на команди и/или инструкции описани в този сайт.

Копирането на каквато и да е част от тези страници е абсолютно забранено без изричното разрешение на автора.

Контакти:  maila1

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s