Намиране на забравена парола на x86-базиран Mikrotik

Устройствата предлагани от Микротик са много гъвкави и удобни. В накой случай обаче е добре да се направи тестова постановка. Тогава е удобно да се ползват виртуални машини. Микротик като виртулна машина е много гъвкав, тъй като позволява да се дефинират голямо количество интерфейси и други хардуерни параметри.
По-долу е описан метод по който може да се възстанови забравена парола на Микротик x86, тъй като официалната страница твърди, че единствения начин е преинсталация на чисто (http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Reset).

За целта трябва да се извади от Микротик-а файла който съхранява паролите на потребителите. Ако имате архив, той също ще свърши работа и може да прескочите следващите стъпки.
Стъпките за извличане на файла с паролите са следните:
Монтирате ISO имидж на Ubuntu (или друга дистрибуция) към виртуалната машина на Микротик
Осигурявате необходимата RAM памет за нормална работа на дистрибуцията (поне 512МБ)
Стартирате от ISO-то и избирате Try Ubuntu без инсталация за да достигнете до графичната среда
След като се отвори File Explorer-а ще видите дяловете на Микротик (или чрез команда mount ръчно може да си ги монтирате)
Намирате директорията RW. Самият файл се казва USER.DAT се намира в /rw/store/user.dat
Копирате го на външна флашка или друг диск
Спирате Микротик-а и премахвате ISO имиджа – той вече не е нужен

На друга Линукс машина трябва да се инсталира инструмента с който ще се декриптира файла. Това става по следния начин:

sudo apt-get update
sudo apt-get install build-essential g++ libssl-dev libcurl4-gnutls-dev libexpat1-dev gettext libz-dev
mkdir ~/Desktop/temp
cd ~/Desktop/temp
wget http://manio.skyboo.net/mikrotik/mtpass-0.9.tar.bz2
tar jxvf mtpass-0.9.tar.bz2
cd mtpass-0.9
make
g++ -lssl -lcrypto mtpass.cpp -o mtpass

(Може да се компилира и по следния начин: g++ mtpass.cpp -lgnutls-openssl -o mtpass)

След това се пуска:

./mtpass user.dat

или

./mtpass mikrotik.backup

Резултата е следния:

mtpass5

Източник

https://aacable.wordpress.com/2012/01/14/howto-recover-mikrotik-admin-account-forgotten-password/
http://manio.skyboo.net/mikrotik/