Nano сървър за VMware ESXi

Стъпките са тествани на Windows 10. За да се генерира Nano-сървър за VMware е нужно следното: 1. Свалете Windows Server 2016 ISO-то 2. Свалете последните VMware Tools for Windows (x64) (https://packages.vmware.com/tools/releases/latest/windows/x64/index.html) 3. Изпълнете от команден ред с опция която ще ви позволи да разпакетирате нужните файлове без да ги инсталирате : VMware-tools-10.2.0-7253323-x86_64.exe /а 4. Копирайте […]

Разрешаване на Copy/Paste на клипборда през vSphere Client

За разлика от VMware Workstation при vSphere Client-а копирането през прозореца на виртуалната машина не работи. Функционалността е налична, но от версия 4.1 е била изключена по подразбиране заради потенциалните проблеми със сигурността които може да възникнат. За наше щастие и удобство на тестови системи има лесен начин това да бъде разрешено.

Следвайте стъпките за да добавите конфигурационните параметри isolation.tools.copy.disable=FALSE и isolation.tools.paste.disable=FALSE :

 

Полезни връзки:

Clipboard Copy and Paste does not work in vSphere Client 4.1 and later

Сваляне на ISO образи от Microsoft за Windows 7/8/10 и Office пакети

Microsoft предлагат инструмент за съзадаване на инсталационна флашка или сваляне на ISO файл за последните версии – Windows 10 и Windows 8.1. За съжаление няма връзки към други по-стари версии като Windows 7 например. Ако участвате в Windows Insider програмата може да достъпвате някой тестови версии, но това невинаги е удобно.
Инструмента по-долу предоставя достъп до тези и други канали и предоставя начин за сваляне на официалните налични образи.
HeiDoc.net предоставят програмата Microsoft Windows and Office ISO Download Tool чрез която може да сваляте не само Windows 7, Windows 8.1 и Windows 10 дискови образи (ISO) директно от сървърите на Майкрософт, а така също и Office 2007, Office 2010, Office 2013, Office 2016 и Office 2011 for Mac.

 

Връзки:

Microsoft Windows and Office ISO Download Tool
Windows ISO Downloader review
Windows ISO Downloader

 

Сериен порт на Google Nexus 4 (LG E960)

Моделът има интересно решение за мястото на серийния порт -> през изхода за слушалки.

Следната проста схема позволява да се достигне до конзолата на телефона:

jack_sch_nex4

Настройките на COM порта са стандартни -> 115200 8N1

По-долу има примерен изход при стартиране на телефона:

welcome to mako bootloader
[10] Power on reason 1
[20] bpp 24
[70] cable type from shared memory: 12
[110] reboot_mode restart reason = power_on
[110] Loading boot image (6600704): start
[320] Loading boot image (6600704): done
[320] get_display_kcal = 0, 0, 0, x
[330]
Booting Linux
[330] vibe
[390] splash: boot
[390] cmdline: console=ttyHSL0,115200,n8 androidboot.hardware=mako lpj=67677 user_debug=31 uart_console=enable lcd_maker_id=primary lge.hreset=off lge.reset=rst_none gpt=enable lge.kcal=0|0|0|x lge.rev=rev_11 androidboot.emmc=true androidboot.serialno=07b0179a9[420] booting linux @ 0x80208000, ramdisk @ 0x81800000 (579841), tags/device tree @ 0x80200100
[    0.000000] Booting Linux on physical CPU 0
[    0.000000] Initializing cgroup subsys cpu
[    0.000000] Linux version 3.4.0-perf-gdffc258 (android-build@vpee9.mtv.corp.google.com) (gcc version 4.6.x-google 20120106 (prerelease) (GCC) ) #1 SMP PREEMPT Wed Jul 8 23:25:22 UTC 2015
[    0.000000] CPU: ARMv7 Processor [510f06f2] revision 2 (ARMv7), cr=10c5387d
[    0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, PIPT instruction cache
[    0.000000] Machine: QCT APQ8064 MAKO
[    0.000000] Truncating memory at 0xc0000000 to fit in 32-bit physical address space
[    0.000000] memory pool 3 (start fe9ff000 size 1600000) initialized
[    0.000000] Initialized persistent memory from 88700000-887fffff
[    0.000000] Memory policy: ECC disabled, Data cache writealloc
[    0.000000] smem_find(137, 80): wrong size 72
[    0.000000] socinfo_init: v6, id=109, ver=1.1, raw_id=1817, raw_ver=1817, hw_plat=8,  hw_plat_ver=65536
[    0.000000]  accessory_chip=0 hw_plat_subtype=1
[    0.000000] allocating 21626880 bytes at c228e000 (8248e000 physical) for fb
[    0.000000] PERCPU: Embedded 7 pages/cpu @c3731000 s15680 r0 d12992 u32768
[    0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on.  Total pages: 479747
[    0.000000] Kernel command line: console=ttyHSL0,115200,n8 androidboot.hardware=mako lpj=67677 user_debug=31 uart_console=enable lcd_maker_id=primary lge.hreset=off lge.reset=rst_none gpt=enable lge.kcal=0|0|0|x lge.rev=rev_11 androidboot.emmc=true androidboot.serialno=07b0179a9ce44c0d androidboot.bootloader=MAKOZ30f androidboot.baseband=mdm bootreason=power_on
[    0.000000] UART CONSOLE : enable
....
[    0.002014] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[    0.002289] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
[    0.002319] hw perfevents: enabled with ARMv7 Krait PMU driver, 5 counters available
[    0.002380] Setting up static identity map for 0x80a27078 - 0x80a27100
[    0.005676] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
[    0.008118] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
[    0.010590] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
[    0.010682] Brought up 4 CPUs 
....

Повече информация има на линковете по-долу.

Източници:

Giving the Nexus 4 a serial port

https://www.optiv.com/blog/building-a-nexus-4-uart-debug-cable

https://www.thanassis.space/android.html

 

Създаване на оригинална инсталационна флашка за Windows 8

Връзки за сваляне на инструмента за създаване на инсталционна флашка:

http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=510815

https://www.microsoft.com/bg-bg/software-download/windows8

 1. Стартира се, избира се версия, език и архитектура:
  w8u01
 2. Избира се “USB flash drive”
  w8u02
 3. Избира се флаш устройството:
  w8u03
 4. Процеса приключва след свалянето и записването върху флашката
  w8u04

Създаване на оригинална инсталационна флашка за Windows 10

От следните линкове може да се свали инструмента за създаване на инсталционна флашка:
32-bit:    http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=616935
64-bit:    http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=616936

За най-актуална версия може да се провери на страницата:
https://www.microsoft.com/bg-bg/software-download/windows10

Стъпките са следните:

 1. Стартира се подходящата версия и се избира “Create installation media for another PC”
  w10u01
 2. Избира се Език, версия и архитектура
  w10u02
 3. Избира се “USB flash drive”
  w10u03
 4. Избира се флашката върху която ще се използва
  w10u04
 5. След като копирането приключи сте готови
  w10u05

 

Четене на информация от iLO интерфейси на HP сървъри през Powershell

Следния, много кратък скрипт на Powershell дава кратка, но съдържателна информация за HP сървъри и техните iLO интерфейси:

$xml = New-Object System.Xml.XmlDocument
$xml.Load("http://ип_адрес_на_ило/xmldata?item=All");

Write-Host "Model server:      " $xml.RIMP.HSI.SPN
Write-Host "Serial number:     " $xml.RIMP.HSI.SBSN
Write-Host "iLO version:       " $xml.RIMP.MP.PN
Write-Host "iLO firmware:      " $xml.RIMP.MP.FWRI
Write-Host "iLO date:          " $xml.RIMP.MP.BBLK
Write-Host "iLO serial number: " $xml.RIMP.MP.SN
Write-Host "iLO UID:           " $xml.RIMP.MP.UUID

Намиране на забравена парола на x86-базиран Mikrotik

Устройствата предлагани от Микротик са много гъвкави и удобни. В накой случай обаче е добре да се направи тестова постановка. Тогава е удобно да се ползват виртуални машини. Микротик като виртулна машина е много гъвкав, тъй като позволява да се дефинират голямо количество интерфейси и други хардуерни параметри.
По-долу е описан метод по който може да се възстанови забравена парола на Микротик x86, тъй като официалната страница твърди, че единствения начин е преинсталация на чисто (http://wiki.mikrotik.com/wiki/Manual:Reset).

За целта трябва да се извади от Микротик-а файла който съхранява паролите на потребителите. Ако имате архив, той също ще свърши работа и може да прескочите следващите стъпки.
Стъпките за извличане на файла с паролите са следните:
Монтирате ISO имидж на Ubuntu (или друга дистрибуция) към виртуалната машина на Микротик
Осигурявате необходимата RAM памет за нормална работа на дистрибуцията (поне 512МБ)
Стартирате от ISO-то и избирате Try Ubuntu без инсталация за да достигнете до графичната среда
След като се отвори File Explorer-а ще видите дяловете на Микротик (или чрез команда mount ръчно може да си ги монтирате)
Намирате директорията RW. Самият файл се казва USER.DAT се намира в /rw/store/user.dat
Копирате го на външна флашка или друг диск
Спирате Микротик-а и премахвате ISO имиджа – той вече не е нужен

На друга Линукс машина трябва да се инсталира инструмента с който ще се декриптира файла. Това става по следния начин:

sudo apt-get update
sudo apt-get install build-essential g++ libssl-dev libcurl4-gnutls-dev libexpat1-dev gettext libz-dev
mkdir ~/Desktop/temp
cd ~/Desktop/temp
wget http://manio.skyboo.net/mikrotik/mtpass-0.9.tar.bz2
tar jxvf mtpass-0.9.tar.bz2
cd mtpass-0.9
make
g++ -lssl -lcrypto mtpass.cpp -o mtpass

(Може да се компилира и по следния начин: g++ mtpass.cpp -lgnutls-openssl -o mtpass)

След това се пуска:

./mtpass user.dat

или

./mtpass mikrotik.backup

Резултата е следния:

mtpass5

Източник

https://aacable.wordpress.com/2012/01/14/howto-recover-mikrotik-admin-account-forgotten-password/
http://manio.skyboo.net/mikrotik/

Блокиране на Adobe Flash в IE10

Времето на флаш-а отмина заради многото проблеми свързани с производителността и сигурността му. Поради тази причина е добре да се избягва в бъдещи разработки.
Най-сигурния начин е да го забравните в IE е чрез подходяща политика. За целта стартирате gpedit.msc и навигирате до: Computer Configuration -> Administrative Templates -> Windows Components -> Internet Explorer -> Security Features -> Add-on Management. След това трябва да промените стойността на: “Turn off Adobe Flash in Internet Explorer and prevent applications from using Internet Explorer technology to instantiate Flash objects” в Enabled както се вижда на картинката:

turnoff_flash

Предложеното решение е за компютри работещи под Windows 8.x.

Източници

Disable Adobe Flash in IE (http://www.adminarsenal.com/admin-arsenal-blog/disable-adobe-flash-on-ie/)

Configuring and Administering Group Policy Settings (https://technet.microsoft.com/en-us/library/jj891001.aspx)

Инсталиране на .NET Framework 3.5 на Windows 10

Ако пробвате да инсталирате .NET Framework 3.5 от “Turn Windows features on or off” е възможно да получите съобщение за грешка. Ето как може да се извърши самото инсталиране:

Като администратор изпълнете:

Dism /online /enable-feature /featurename:NetFx3 /All /Source:X:\sources\sxs /LimitAccess

където X: е буквата на устройстовото с инсталацонния диск (CD или USB) на Windows.
Ще видите екран подобен на този:

Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 10.0.10586.0

Image Version: 10.0.10586.0

Enabling feature(s)
[==========================100.0%==========================]
The operation completed successfully.

Сега може отново да проверите какво състоянието на “Turn Windows features on or off”.

Информацията е взета от тук:
http://treneski.blogspot.bg/2015/08/how-to-enableinstall-net-framework-35.html