Увеличаване на размера на систмния (или друг) дял на Windows XP/2003

Колкото и да е голям системния дял, малко помалко с времето той започва да недостига. С описания по-долу начин може да бъде разширен системния дял (обикновенно C:\) без да се използват специални платени инструменти или Live CD/USB дискове и дистрибуции.

Разгледания инструмент ExtPart е разработен от Dell и се предоставя безплатно. Може да бъде изтеглен свободно от страницата на Dell:

http://www.dell.com/support/home/us/en/19/Drivers/DriversDetails?driverId=R64398

Примера по-долу разглежда ситуацията когато вече сме разширили диска (Disk 0) с 10GB и е необходимо да се направи разширение на дяла (C:\):

expand_sys_disks

Изтеглете инструмента и го разархивирайте на произволно място на диска на машината на която трябва да бъде направена промяната. Синтаксиса на командата е следния:

ExtPart <устройство> <размер>
  устройство - у-вото което ще бъде разширявано (важи само за basic volumes)
  размер     - задава се размер в MB (megabytes)

Пример:
За увеличаване на C:\ дял с 10 GB (10240 MB) командата трябва да се зададе по следния начин:

ExtPart C: 10240

expand_c

Предимството на този инструмент е, че промяната става веднага и не е необходим рестарт на системата.

Източник:

Dell Basic Disk Expansion

Автоматично логване на акаунт при Windows XP/2003

Следния начин може да бъде използван за да се направи Windows XP/2003, когато зареждат, да се логнат автоматично с някакъв определен потребител.

Настройките могат да бъдат направени от Registry по следния начин:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
"DefaultDomainName"="име на компютъра"
"DefaultUserName"="име на потребителя"
"DefaultPassword"="парола на потребителя"
"AutoAdminLogon"="1"
"ForceAutoLogon"="1"
"DisableCAD"=dword:00000001

Всички ключове са REG_SZ (String) с изключение на “DisableCAD” който е REG_DWORD (32-bit unsigned integer).

 

Включване на обновленията по сигурността за Windows XP

Поддръжка на Windows XP

Въпреки, че Microsoft официално спря поддръката на Windows XP наскоро (8 Април 2014), тази масово използвана операционна система има много почитатели и е инсталирана на множество устройства където продължава да се използва активно.

В Internet изтече информация как лесно може да се направи така, че обновленията за тази ОС да бъдат удължени. Изглежда, че все пак Microsoft продължават да поддържат една от версиите на XP, а именно Windows Embedded POSReady 2009, която ще продължи да получава ъпдейти до 9 Април 2019г. (http://support.microsoft.com/lifecycle/search/default.aspx?sort=PN&alpha=Windows+Embedded+POSReady&Filter=FilterNO).

Забележка: Тези обновления са предназначени за Windows Embedded и Windows Server 2003 така, че няма гаранция, че инсталирането им ще бъде безопастно на Windows XP. Прилагането им е изцяло на ваша отговорност!

За да разрешите обновленията е необходимо да добавите следния ключ в регистрите на Windows:

	Windows Registry Editor Version 5.00 
	[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\WPA\PosReady] 
	"Installed"=dword:00000001

(Ключът ‘PosReady’ липсва и трябва да се създаде ръчно)

След прилагане на промените и рестарт на системата ще започнат да се появяват обновления за WEPOS (Windows Embedded Point of Service) и Windows POSReady 2009. Тях можете да ги пропуснете. Останалите обновления са от Windows Server 2003, който споеделя същото ядро и много други компоненти на Windows XP.

xpupdates

Приложения метод работи само на 32-битови системи, но е възможно да се пригоди и за 64-битови варианти (виж по-долу).