Работа с VLAN-и и Realtek мрежови карти

VLAN-ите се ползват масово в съвременните мрежи за по-добра организация и логическо разпределение на връзките. Много често администраторите имат нужда от достъп по едно и също време до различни VLAN-и за да могат бързо да си изпълняват своята работата. За да се реализира това може се използват няколко различни мрежови карти на един компютър. Това разбира се не е много рационално, а дори и неудобно ако се ползва преносим компютър (с USB to LAN адаптери примерно).

Съвременните Intel-базирани мрежови карти разполагат с инструмент който позволява да се работи с различни VLAN-и при наличие на една мрежова свързаност. За съжаление, те не са толква често срещани при работни станции от нисък клас и евтини лаптопи, а вместо тях масово се ползват по-евтини Realtek-базирани решения. Но, оказва се, Realtek също имат инструмент, който може да инсталира виртуални мрежови карти, които да бъдат настроени за различни VLAN-и. Realtek Ethernet Diagnostic Utility е пакета който трябва да инсталирате за да може да се възползвате от тази функционалност. Актуалната версия може да намерите от сайта на производителя (тук) напълно безплатно. Налични са версии за Windows XP/7/8/10 на архива Windows Diagnostic Program който трябва да свалите.

След инсталация ще се появи ново меню в списъка с програми:

realtek_cfg0

При стартиране на инструмента ще видите раздел VLAN:

realtek_diag

При избиране ще видите опции за добавяне нов VLAN. Ако го направите и разгледате мрежовите карти налични в Windows ще забележите, че за всеки нов VLAN който създавате се появява нова виртуална мрежова карта. В нейните настройки може да изберете протоколите който желаете:

realtek_cfg3

Ако искате да промените вече устновен VLAN може да го направите или от инструмента на Realtek или от Advanced настройките както се вижда от тук:

realtek_vlan_cfg

Оригиналния, физически адаптер остава наличен, като в неговите настройки трябва да премахнете всички протоколи така, че да остане само Realtek Vlan Protocol Driver (NDIS 6.x):

realtek_cfg1

За да работи всичко нормално трябва опцията Priority & VLAN да е Enabled както се вижда:

realtek_cfg2

На този етап, ако вече сте си дефинирали някакви VLAN ID-та (и има налични такива конфигурирани от мрежовите администратори) мрежовите адаптери ще си вземат съответните настройки по DHCP (ако има такива в съответния сегмент) или ще трябва сами да си установите IP настройките. Имайте предвид, че в зависимост от реда на инициализиране на картите, настройките в Windows за пътя на рутиране (default gateway) могат да бъдат променени. Може да проверите това с route print командата и да установите подходящи metric настройки (за да не е Automatic):

realtek_cfg5(може и чрез netsh set interface “име на интерфейс” metric=xxx).

Сега, след като разполагате с много карти, можете да ги използвате за по-комфортна работа както намерите за добре.

Например, възможно е да установите виртуална машина (примерно VMware) да бъде свързана към съответната VLAN мрежа като използвате Virtual Network Editor-а:

vmware_realtek_cfg1

По този начин ако укажете на дадена виртуална машина да използва VMnet14, както е показано на картинката, тя ще има достъп до мрежата със съответния VLAN.

Успех и приятна работа!

Източници и допълнителни материали:

Realtek Software: Drivers & Utilities
http://www.realtek.com.tw/Downloads/downloadsView.aspx?Langid=1&PNid=13&PFid=5&Level=5&Conn=4&DownTypeID=3&GetDown=false

Fun with Vyatta and home routing
http://virtuallymikebrown.com/2013/01/08/fun-with-vyatta-and-home-routing/

Realtek Virtual LAN Drivers on Windows
http://todaystechonology.blogspot.bg/2012/10/realtek-virtual-lan-drivers-on-windows.html

Разрешаване на VNC достъп до виртуална машина на ESXi

VMware Workstation предлага възможност за достъп до виртуалните машини през VNC. Подобна функционалност е налична и на ESXi сървърите макар и да няма такава опция в менютата.
По-долу ще видите инструкции как да разрешите VNC функционалност на дадена виртуална машина при ESXi 6.

1. При изключена виртуална машина, от Edit -> Options -> Advance, General -> Configuration Parameters… използвайте бутона Add Row за да добавите следните елементи:

RemoteDisplay.vnc.enabled = TRUE
RemoteDisplay.vnc.port = порт (примерно 5900)
RemoteDisplay.vnc.password = парола

 

vmware-esx-vnc1

Портовете трябва да са различни за всяка една виртуална машина. Тези промени могат да се направят и директно във .vmx файла на виртуалната машина при изключено състояние.

2. Следва да се проверят услугите на ESXi хоста от Genereal -> Security Profile, Firewall -> Properties за да се уверим, че gdbserver-а е разрешен:

vmware-esx-firewall-gdbserver

3. Включвате виртуалната машина и чрез VNC клиент пробвате да се закачите като укажете порта който сте писали в конфигурацията. Пример:

vnc-esxi

Допълнителна информация и източници:

Configuring VMware ESXi virtual machine console – VNC

Using a VNC Client to Connect to VMs in ESXi 5

VNC client connect to esxi 6 console keeps drop

Уеб-базиран интерфейс за самостоятелен ESXi сървър

vCenter сървърът предлага удобен интерфейс за менажиране на основните настройки през уеб браузър. Това е предимство тъй като се избягва специалния vSphere клиент, който трябва да се инсталира на Windows машина. Какви са опциите за самостоятелен ESXi който показва само стандартна страница?

vmware-esxi6-default

Има вариант, чрез който може да инсталирате подобна фукнционалност на самостоятелна VMware ESXi машина – ESXi Embedded Host Client (https://labs.vmware.com/flings/esxi-embedded-host-client). Тази приставка предлага основна функционалност включваща:

– създаване и управление на виртуални машини
– управление на мрежите
– управление на детайлни настройки
– и много други…

Как може да се инсталира?
Приставката представлява VIB файл който може да свалите от тук: http://download3.vmware.com/software/vmw-tools/esxui/esxui-3015331.vib
Инсталацията се прави по следния начин.

От ESXi клиента (ако има достъп до Internet):

esxcli software vib install -v http://download3.vmware.com/software/vmw-tools/esxui/esxui-3015331.vib

От локалната машина след като сте свалили файла (в /tmp примерно):

еsxcli software vib install -v /tmp/esxui.vib

или

esxcli software vib update -v /tmp/esxui.vib

За да се провери дали всичко е ок погледнете лог-а (Event) и потърсете събитие подобно на това:

vmware-esx-vib-okМоже да проверите и през командния интерфейс чрез командата:

esxcli software profile get

и да потърсите “esx-ui” в раздела с инсталираните vib-ове.

След инсталация уеб интерфейсът ще е достъпен на адрес https://<esxhost>/ui/.

Премахването на пакета става по следния начин:

esxcli software vib remove -n esx-ui

Повече информация може да намерите по-долу:
ESXi Embedded Host Client
ESXi FREE Web Client Interface

Клониране на виртуална машина без vCenter сървър

Какви са вариантите за клониране на виртуална машина?

Най-просто е през vCenter сървър, с десен бутон върху виртуалната машина да се избере “Clone” опцията. Ако, обаче ESXi-а е извън подобна инфраструктура какви са вариантите? Много просто – копиране на файлове.
След като влезете в Datastore-a на ESX/ESXi направете нова папка. Копирайте файловете през Datastore browser-a и направете Paste в новата папка. След това с десен бутон върху .vmx файла изберете “Add to  Inventory“.

vmware-esxi-add-to-inventoryТова ще добави машината в списъка с инвентара. Изберете “I Copied It” при първоначално стартиране.

vmware-esxi-q-m

Не забравяйте да промените параметрите/конфигурацията на клонираната виртуална машина за да не се получи конфликт със съществуващата.

Има ли друг начин?

Разбира се – през команден ред или чрез VMware Converter Standalone.
Стъпките за изпълнение през команден ред (от самия ESXi) са същите както по-горе:
– създавате папка на подходящото място на datastore-a (mkdir име-на-директория).
– копирате файловете от машината която искате да клонирате (vmkfstools -i /vmfs/volumes/сторидж/виртуалка/име.vmdk /vmfs/volumes/сторидж/виртуалка/име.vmdk -d thin).
– добавяте към инвентара на виртуалната машина.

VMware vCenter Converter Standalone конвертора позволява да се мигрират/клонират машини. Няма проблем да зададете източника и местонахождението на “новата” машина да се намират на един и същ ESXi сървър. Предимството на този метод е, че може да прекофигурирате машината по време на конвертирането.

Още нещо?

Да – има vCLI чрез който може да се извършат тези дейности. За повече информация виж линковете по-долу.

Повече информация:

Cloning individual virtual machine disks via the ESX/ESXi host terminal

ESXi Free Version – 3 Ways to Clone a VM

Cloning Individual Virtual Machine Disks via vMA and vCLI

Ръчно обновяване на VMware ESXi хост

В случай, че имате единичен хост, който примерно се използва за тестове и не се управлява през VMware vCenter сте забелязали, че липсва интерфейс през който да може да се прилага обновления. Съществува и “ръчен” вариант при който трябва сами да си свалите и копирате файла на хоста и оттам да го приложите. По-долу е описано как точно става това.

1. Свалете обновленията от тук (има нужда от акаунт): https://www.vmware.com/patchmgr/findPatch.portal

vm_patch01Трябва да изберете продукта и версията за която трябва да се теглят обновления.

2. Копирайте ги на някой от datastore-овете през Datastore browser-a.

3. На този етап трябва да се провери дали SSH достъпът до хоста е разрешен. Ако не е трябва да се включи от Configuration -> Security Profile, Services -> Properties -> избира се SSH, и от Options се стартира услугата.

4. След това ще е нужно хоста да мине в Maintenance Mode. За тази цел трябва да се спрат всички работещи виртуални машини (или да се преместят/мигрират на друг хост).

5. Намерете пътя до datastore-a където е копиран файла. Например: /vmfs/volumes/вашият-datastore/папка-където-е-копиран-файла

6. Изпълнете:

esxcli software vib install -d /vmfs/volumes/вашият-datastore/папката/файла.zip

Забележка:
Командата esxcli поддържа и опция upgrade, тоест: “esxcli software vib upgrade …”. Тя може да се ползва ако имате “специален” имидж с интегрирани някакви допълнителни драйвери или други компоненти. Ако използвате install може да изтрие/презапише тези ваши допълнителни модули.

Прилагането на обновлението може да отнеме известно време в зависимост от размера и хоста.

След приключване ще се появи екран подобен на този който дава детайлна информация какво е било инсталирано:

esxi_patched_result

7. Рестартирайте хоста за да могат промените да влязат в сила.
След закачане към хоста с vSphere client може да видите дали има промяна във версията. Примерно може да изглежда по следния начин:

esxi-upg-result

8. Върнете режима обратно от Maintenance Mode в Нормален и спрете SSH ако няма да го ползвате.

Сега могат отново да бъдат стартирани виртуалните машини.

Възможно е след обновяването на хоста, VMware Tools, който са инсталирани по виртуалните машини вече да не са с актуална версия. В този случай е необходимо преинсталиране на VMware Tools драйверите/агентите по всяка виртуална машина.

Източници:
Installing patches on an ESXi 5.x/6.x host from the command line (2008939)
How to Install latest ESXi VMware Patch