Разрешаване на VNC достъп до виртуална машина на ESXi

VMware Workstation предлага възможност за достъп до виртуалните машини през VNC. Подобна функционалност е налична и на ESXi сървърите макар и да няма такава опция в менютата.
По-долу ще видите инструкции как да разрешите VNC функционалност на дадена виртуална машина при ESXi 6.

1. При изключена виртуална машина, от Edit -> Options -> Advance, General -> Configuration Parameters… използвайте бутона Add Row за да добавите следните елементи:

RemoteDisplay.vnc.enabled = TRUE
RemoteDisplay.vnc.port = порт (примерно 5900)
RemoteDisplay.vnc.password = парола

 

vmware-esx-vnc1

Портовете трябва да са различни за всяка една виртуална машина. Тези промени могат да се направят и директно във .vmx файла на виртуалната машина при изключено състояние.

2. Следва да се проверят услугите на ESXi хоста от Genereal -> Security Profile, Firewall -> Properties за да се уверим, че gdbserver-а е разрешен:

vmware-esx-firewall-gdbserver

3. Включвате виртуалната машина и чрез VNC клиент пробвате да се закачите като укажете порта който сте писали в конфигурацията. Пример:

vnc-esxi

Допълнителна информация и източници:

Configuring VMware ESXi virtual machine console – VNC

Using a VNC Client to Connect to VMs in ESXi 5

VNC client connect to esxi 6 console keeps drop

Уеб-базиран интерфейс за самостоятелен ESXi сървър

vCenter сървърът предлага удобен интерфейс за менажиране на основните настройки през уеб браузър. Това е предимство тъй като се избягва специалния vSphere клиент, който трябва да се инсталира на Windows машина. Какви са опциите за самостоятелен ESXi който показва само стандартна страница?

vmware-esxi6-default

Има вариант, чрез който може да инсталирате подобна фукнционалност на самостоятелна VMware ESXi машина – ESXi Embedded Host Client (https://labs.vmware.com/flings/esxi-embedded-host-client). Тази приставка предлага основна функционалност включваща:

– създаване и управление на виртуални машини
– управление на мрежите
– управление на детайлни настройки
– и много други…

Как може да се инсталира?
Приставката представлява VIB файл който може да свалите от тук: http://download3.vmware.com/software/vmw-tools/esxui/esxui-3015331.vib
Инсталацията се прави по следния начин.

От ESXi клиента (ако има достъп до Internet):

esxcli software vib install -v http://download3.vmware.com/software/vmw-tools/esxui/esxui-3015331.vib

От локалната машина след като сте свалили файла (в /tmp примерно):

еsxcli software vib install -v /tmp/esxui.vib

или

esxcli software vib update -v /tmp/esxui.vib

За да се провери дали всичко е ок погледнете лог-а (Event) и потърсете събитие подобно на това:

vmware-esx-vib-okМоже да проверите и през командния интерфейс чрез командата:

esxcli software profile get

и да потърсите “esx-ui” в раздела с инсталираните vib-ове.

След инсталация уеб интерфейсът ще е достъпен на адрес https://<esxhost>/ui/.

Премахването на пакета става по следния начин:

esxcli software vib remove -n esx-ui

Повече информация може да намерите по-долу:
ESXi Embedded Host Client
ESXi FREE Web Client Interface

Клониране на виртуална машина без vCenter сървър

Какви са вариантите за клониране на виртуална машина?

Най-просто е през vCenter сървър, с десен бутон върху виртуалната машина да се избере “Clone” опцията. Ако, обаче ESXi-а е извън подобна инфраструктура какви са вариантите? Много просто – копиране на файлове.
След като влезете в Datastore-a на ESX/ESXi направете нова папка. Копирайте файловете през Datastore browser-a и направете Paste в новата папка. След това с десен бутон върху .vmx файла изберете “Add to  Inventory“.

vmware-esxi-add-to-inventoryТова ще добави машината в списъка с инвентара. Изберете “I Copied It” при първоначално стартиране.

vmware-esxi-q-m

Не забравяйте да промените параметрите/конфигурацията на клонираната виртуална машина за да не се получи конфликт със съществуващата.

Има ли друг начин?

Разбира се – през команден ред или чрез VMware Converter Standalone.
Стъпките за изпълнение през команден ред (от самия ESXi) са същите както по-горе:
– създавате папка на подходящото място на datastore-a (mkdir име-на-директория).
– копирате файловете от машината която искате да клонирате (vmkfstools -i /vmfs/volumes/сторидж/виртуалка/име.vmdk /vmfs/volumes/сторидж/виртуалка/име.vmdk -d thin).
– добавяте към инвентара на виртуалната машина.

VMware vCenter Converter Standalone конвертора позволява да се мигрират/клонират машини. Няма проблем да зададете източника и местонахождението на “новата” машина да се намират на един и същ ESXi сървър. Предимството на този метод е, че може да прекофигурирате машината по време на конвертирането.

Още нещо?

Да – има vCLI чрез който може да се извършат тези дейности. За повече информация виж линковете по-долу.

Повече информация:

Cloning individual virtual machine disks via the ESX/ESXi host terminal

ESXi Free Version – 3 Ways to Clone a VM

Cloning Individual Virtual Machine Disks via vMA and vCLI

Ръчно обновяване на VMware ESXi хост

В случай, че имате единичен хост, който примерно се използва за тестове и не се управлява през VMware vCenter сте забелязали, че липсва интерфейс през който да може да се прилага обновления. Съществува и “ръчен” вариант при който трябва сами да си свалите и копирате файла на хоста и оттам да го приложите. По-долу е описано как точно става това.

1. Свалете обновленията от тук (има нужда от акаунт): https://www.vmware.com/patchmgr/findPatch.portal

vm_patch01Трябва да изберете продукта и версията за която трябва да се теглят обновления.

2. Копирайте ги на някой от datastore-овете през Datastore browser-a.

3. На този етап трябва да се провери дали SSH достъпът до хоста е разрешен. Ако не е трябва да се включи от Configuration -> Security Profile, Services -> Properties -> избира се SSH, и от Options се стартира услугата.

4. След това ще е нужно хоста да мине в Maintenance Mode. За тази цел трябва да се спрат всички работещи виртуални машини (или да се преместят/мигрират на друг хост).

5. Намерете пътя до datastore-a където е копиран файла. Например: /vmfs/volumes/вашият-datastore/папка-където-е-копиран-файла

6. Изпълнете:

esxcli software vib install -d /vmfs/volumes/вашият-datastore/папката/файла.zip

Забележка:
Командата esxcli поддържа и опция upgrade, тоест: “esxcli software vib upgrade …”. Тя може да се ползва ако имате “специален” имидж с интегрирани някакви допълнителни драйвери или други компоненти. Ако използвате install може да изтрие/презапише тези ваши допълнителни модули.

Прилагането на обновлението може да отнеме известно време в зависимост от размера и хоста.

След приключване ще се появи екран подобен на този който дава детайлна информация какво е било инсталирано:

esxi_patched_result

7. Рестартирайте хоста за да могат промените да влязат в сила.
След закачане към хоста с vSphere client може да видите дали има промяна във версията. Примерно може да изглежда по следния начин:

esxi-upg-result

8. Върнете режима обратно от Maintenance Mode в Нормален и спрете SSH ако няма да го ползвате.

Сега могат отново да бъдат стартирани виртуалните машини.

Възможно е след обновяването на хоста, VMware Tools, който са инсталирани по виртуалните машини вече да не са с актуална версия. В този случай е необходимо преинсталиране на VMware Tools драйверите/агентите по всяка виртуална машина.

Източници:
Installing patches on an ESXi 5.x/6.x host from the command line (2008939)
How to Install latest ESXi VMware Patch