Увеличаване на размера на систмния (или друг) дял на Windows XP/2003

Колкото и да е голям системния дял, малко помалко с времето той започва да недостига. С описания по-долу начин може да бъде разширен системния дял (обикновенно C:\) без да се използват специални платени инструменти или Live CD/USB дискове и дистрибуции.

Разгледания инструмент ExtPart е разработен от Dell и се предоставя безплатно. Може да бъде изтеглен свободно от страницата на Dell:

http://www.dell.com/support/home/us/en/19/Drivers/DriversDetails?driverId=R64398

Примера по-долу разглежда ситуацията когато вече сме разширили диска (Disk 0) с 10GB и е необходимо да се направи разширение на дяла (C:\):

expand_sys_disks

Изтеглете инструмента и го разархивирайте на произволно място на диска на машината на която трябва да бъде направена промяната. Синтаксиса на командата е следния:

ExtPart <устройство> <размер>
  устройство - у-вото което ще бъде разширявано (важи само за basic volumes)
  размер     - задава се размер в MB (megabytes)

Пример:
За увеличаване на C:\ дял с 10 GB (10240 MB) командата трябва да се зададе по следния начин:

ExtPart C: 10240

expand_c

Предимството на този инструмент е, че промяната става веднага и не е необходим рестарт на системата.

Източник:

Dell Basic Disk Expansion

Автоматично логване на акаунт при Windows XP/2003

Следния начин може да бъде използван за да се направи Windows XP/2003, когато зареждат, да се логнат автоматично с някакъв определен потребител.

Настройките могат да бъдат направени от Registry по следния начин:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
"DefaultDomainName"="име на компютъра"
"DefaultUserName"="име на потребителя"
"DefaultPassword"="парола на потребителя"
"AutoAdminLogon"="1"
"ForceAutoLogon"="1"
"DisableCAD"=dword:00000001

Всички ключове са REG_SZ (String) с изключение на “DisableCAD” който е REG_DWORD (32-bit unsigned integer).