Nano сървър за VMware ESXi

Стъпките са тествани на Windows 10. За да се генерира Nano-сървър за VMware е нужно следното: 1. Свалете Windows Server 2016 ISO-то 2. Свалете последните VMware Tools for Windows (x64) (https://packages.vmware.com/tools/releases/latest/windows/x64/index.html) 3. Изпълнете от команден ред с опция която ще ви позволи да разпакетирате нужните файлове без да ги инсталирате : VMware-tools-10.2.0-7253323-x86_64.exe /а 4. Копирайте […]

Разрешаване на Copy/Paste на клипборда през vSphere Client

За разлика от VMware Workstation при vSphere Client-а копирането през прозореца на виртуалната машина не работи. Функционалността е налична, но от версия 4.1 е била изключена по подразбиране заради потенциалните проблеми със сигурността които може да възникнат. За наше щастие и удобство на тестови системи има лесен начин това да бъде разрешено.

Следвайте стъпките за да добавите конфигурационните параметри isolation.tools.copy.disable=FALSE и isolation.tools.paste.disable=FALSE :

 

Полезни връзки:

Clipboard Copy and Paste does not work in vSphere Client 4.1 and later

Сваляне на ISO образи от Microsoft за Windows 7/8/10 и Office пакети

Microsoft предлагат инструмент за съзадаване на инсталационна флашка или сваляне на ISO файл за последните версии – Windows 10 и Windows 8.1. За съжаление няма връзки към други по-стари версии като Windows 7 например. Ако участвате в Windows Insider програмата може да достъпвате някой тестови версии, но това невинаги е удобно.
Инструмента по-долу предоставя достъп до тези и други канали и предоставя начин за сваляне на официалните налични образи.
HeiDoc.net предоставят програмата Microsoft Windows and Office ISO Download Tool чрез която може да сваляте не само Windows 7, Windows 8.1 и Windows 10 дискови образи (ISO) директно от сървърите на Майкрософт, а така също и Office 2007, Office 2010, Office 2013, Office 2016 и Office 2011 for Mac.

 

Връзки:

Microsoft Windows and Office ISO Download Tool
Windows ISO Downloader review
Windows ISO Downloader

 

Създаване на оригинална инсталационна флашка за Windows 8

Връзки за сваляне на инструмента за създаване на инсталционна флашка:

http://go.microsoft.com/fwlink/p/?LinkId=510815

https://www.microsoft.com/bg-bg/software-download/windows8

 1. Стартира се, избира се версия, език и архитектура:
  w8u01
 2. Избира се “USB flash drive”
  w8u02
 3. Избира се флаш устройството:
  w8u03
 4. Процеса приключва след свалянето и записването върху флашката
  w8u04

Създаване на оригинална инсталационна флашка за Windows 10

От следните линкове може да се свали инструмента за създаване на инсталционна флашка:
32-bit:    http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=616935
64-bit:    http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=616936

За най-актуална версия може да се провери на страницата:
https://www.microsoft.com/bg-bg/software-download/windows10

Стъпките са следните:

 1. Стартира се подходящата версия и се избира “Create installation media for another PC”
  w10u01
 2. Избира се Език, версия и архитектура
  w10u02
 3. Избира се “USB flash drive”
  w10u03
 4. Избира се флашката върху която ще се използва
  w10u04
 5. След като копирането приключи сте готови
  w10u05

 

Четене на информация от iLO интерфейси на HP сървъри през Powershell

Следния, много кратък скрипт на Powershell дава кратка, но съдържателна информация за HP сървъри и техните iLO интерфейси:

$xml = New-Object System.Xml.XmlDocument
$xml.Load("http://ип_адрес_на_ило/xmldata?item=All");

Write-Host "Model server:      " $xml.RIMP.HSI.SPN
Write-Host "Serial number:     " $xml.RIMP.HSI.SBSN
Write-Host "iLO version:       " $xml.RIMP.MP.PN
Write-Host "iLO firmware:      " $xml.RIMP.MP.FWRI
Write-Host "iLO date:          " $xml.RIMP.MP.BBLK
Write-Host "iLO serial number: " $xml.RIMP.MP.SN
Write-Host "iLO UID:           " $xml.RIMP.MP.UUID

Блокиране на Adobe Flash в IE10

Времето на флаш-а отмина заради многото проблеми свързани с производителността и сигурността му. Поради тази причина е добре да се избягва в бъдещи разработки.
Най-сигурния начин е да го забравните в IE е чрез подходяща политика. За целта стартирате gpedit.msc и навигирате до: Computer Configuration -> Administrative Templates -> Windows Components -> Internet Explorer -> Security Features -> Add-on Management. След това трябва да промените стойността на: “Turn off Adobe Flash in Internet Explorer and prevent applications from using Internet Explorer technology to instantiate Flash objects” в Enabled както се вижда на картинката:

turnoff_flash

Предложеното решение е за компютри работещи под Windows 8.x.

Източници

Disable Adobe Flash in IE (http://www.adminarsenal.com/admin-arsenal-blog/disable-adobe-flash-on-ie/)

Configuring and Administering Group Policy Settings (https://technet.microsoft.com/en-us/library/jj891001.aspx)

Инсталиране на .NET Framework 3.5 на Windows 10

Ако пробвате да инсталирате .NET Framework 3.5 от “Turn Windows features on or off” е възможно да получите съобщение за грешка. Ето как може да се извърши самото инсталиране:

Като администратор изпълнете:

Dism /online /enable-feature /featurename:NetFx3 /All /Source:X:\sources\sxs /LimitAccess

където X: е буквата на устройстовото с инсталацонния диск (CD или USB) на Windows.
Ще видите екран подобен на този:

Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 10.0.10586.0

Image Version: 10.0.10586.0

Enabling feature(s)
[==========================100.0%==========================]
The operation completed successfully.

Сега може отново да проверите какво състоянието на “Turn Windows features on or off”.

Информацията е взета от тук:
http://treneski.blogspot.bg/2015/08/how-to-enableinstall-net-framework-35.html

Ъпдейт от Evaluation до стандартна лицензна версия на Windows Server

Ако имате някакъв тестови Windows Server 2012 който сте го изтеглили безплатно от Microsoft е Evaluation с пробен период, но можете чрез комндата slmgr.vbs –rearm няколко пъти да удължавате периода за активация. В случай, че сте направили някаква конфигурация която искате да запазите може лесно да превърнете версията в някой от стандартните налични –> Essentials, Stabdard или Datacenter .

За целта изпълнете:

dism /online /Get-TargetEditions

На екрана ще се изпише нещо подобно:

Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 6.3.9600.17031

Image Version: 6.3.9600.17031

Editions that can be upgraded to:

Target Edition : ServerStandard
Target Edition : ServerDatacenter

The operation completed successfully.

Това ви показва към коя версия може да направите “ъпдейта”. Следва самият процес:

dism /online /Set-Edition:ServerStandard /ProductKey:XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXX­X /AcceptEula

В случая ви е необходим оригинален лицезионен ключ. Ако не разполагате в момента може да погледнете следната статия от Microsoft:  https://technet.microsoft.com/en-us/library/dn303421.aspx

След изпълнение на командата изходния резултат ще бъде подобен на този:

Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 6.3.9600.17031

Image Version: 6.3.9600.17031

Starting to update components...
Starting to install product key...
Finished installing product key.

Removing package Microsoft-Windows-ServerStandardEvalEdition~31bf3856ad364e35~amd64~~6.3.9600.16384
[==========================100.0%==========================]
Finished updating components.

Starting to apply edition-specific settings...
Finished applying edition-specific settings.

The operation completed successfully.
Restart Windows to complete this operation.
Do you want to restart the computer now? (Y/N)

Направете рестарт на сървъра и сте готови.
Ако не успявате по някаква причина може да изпълните следните команди предварително:

sysprep /generalize
slmgr.vbs –rearm
rundll32 slc.dll,SLReArmWindows
slmgr /rearm

Тези стъпки би следвало да “ресетнат” Windows и след това с dism ще можете да извършите конвертирането както е описано по-горе.

 

Интересни PowerShell примери

Скрипт който връща гео-информация за позицията (адрес, координати, ISP и др.) според IP адреса използвайки външна услуга:

Add-Type -AssemblyName System.Web

$wc = New-Object system.Net.WebClient

# JSON -> http://ip-api.com/json
# XML -> http://ip-api.com/xml
# CSV -> http://ip-api.com/csv
# Line -> http://ip-api.com/line
$ret = $wc.downloadString("http://ip-api.com/line")
$ret

Примерен скрипт за намиране на адреса по дадени координати:

Add-Type -AssemblyName System.Web

#Example
$lat = "42.705311"
$lng = "23.323620"

$wc = New-Object system.Net.WebClient

#xml -> ...maps/api/geocode/xml?...
#json -> ...maps/api/geocode/json?...
[xml]$ret = $wc.downloadString("https://maps.googleapis.com/maps/api/geocode/xml?latlng=$lat,$lng")
#$ret.OuterXml

# result[0] -> En
# result[1] -> BG ...
Write-Host $ret.GeocodeResponse.result[0].formatted_address