Nano сървър за VMware ESXi

Стъпките са тествани на Windows 10. За да се генерира Nano-сървър за VMware е нужно следното:

1. Свалете Windows Server 2016 ISO-то

2. Свалете последните VMware Tools for Windows (x64) (https://packages.vmware.com/tools/releases/latest/windows/x64/index.html)

3. Изпълнете от команден ред с опция която ще ви позволи да разпакетирате нужните файлове без да ги инсталирате :

 VMware-tools-10.2.0-7253323-x86_64.exe /а

4. Копирайте папките pvscsi\ и vmxnet3\ на произволно друго място (примерно c:\nanoserver\drivers) като вътре запазите само последните весии и може да изтриете всичко от VMware Tools for Windows, той вече не е нужен

5. Монтирайте ISO диска (за примера по-долу се използва F:\)

6. Пуснете PowerShell конзола като Администратор и изпълнете:

 Import-Module -Global F:\NanoServer\NanoServerImageGenerator\NanoServerImageGenerator.psm1

 New-NanoServerImage -MediaPath F:\ -BasePath C:\nanoserver\Base -TargetPath C:\nanoserver\Nano01.vhdx -ComputerName NanoSrv01 -EnableRemoteManagementPort -DriverPath C:\nanoserver\Drivers -AdministratorPassword (ConvertTo-SecureString -String "парола" -AsPlainText -Force) -DeploymentType Host -Edition Standard -Compute

7. След като приключи операцията ще имате Nano Server Standard Edition в C:\nanoserver\Nano01.vhdx с паролата която сте задали.
Сега следва да се конвертира диска от VHDX в подходящ за VMware формат. Това може да стане по няколко начина:

Препоръчвам първият вариант като най-бърз и лесен. Tой прави 2 VMDK файла.

8. Създайте нова виртуална машина за Windows Server 2016 в ESXi (като минимум 1 CPU, 512MB RAM, 1 мрежов адаптер). За мрежови адаптер изберете VMXNET 3. SCSI контролера трябва да е тип: VMware Paravirtual. Твърд диск не е нужен. В Boot Firmware трябва да смените опцията от BIOS да е EFI.

9. Копирайте VMDK файла(файловете) на datastore-a където сме създали виртуалната машина

10. Добавяне на новия VMDK диск (Use an existing virtual disk). Типа трябва да е SCSI (не IDE). Проверете конфигурацията отново и по-специлно ISCSI адаптера дали е правилният тип. При грешка на тази стъпка виртуалния сървър няма да може да зареди правилно.


*При някой версии има бъг в vCenter клиента и се препоръчва да се използва web-интерфейса на ESXi-a или просто по-стара версия. Може да си поиграете с vmx-файла като напишете ръчно конфигурацията, но не е препоръчително.

11. Тестване:


Логнете се на сървъра и разрешете WinRM и firewall-a.
След това от работната станция изпълнете:

 net start WinRM
 winrm quickconfig
или winrm quickconfig -transport:http

(порт 5985 се използва за HTTP, а 5986 е за HTTPS трафика)

 winrm set winrm/config/client '@{TrustedHosts="IP адреса на Nano сървъра"}'
 chcp 65001
 winrs -r:<IP адреса на Nano сървъра> -u:Administrator -p:<парола> ipconfig

или през PowerShell:

 Set-Item WSMan:\localhost\Client\TrustedHosts -Value "име или IP" -Concatenate -Force
 Enter-PSSession -ComputerName "име или IP" -Credential име или IP\Administrator

Ако всичко е наред може да добавите сървърът и в Server Manager-a (Add Server -> DNS -> Search:име или IP) и оттам вече да го управлявате.

Microsoft предлагат приложението Nano Server Image Builder (https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=54065) за улеснен начин за създаване на Nano-имидж.

Полезни връзки:
https://www.altaro.com/vmware/install-windows-nano-server-esxi/
https://www.vladan.fr/free-tools-to-convert-vhd-into-vmdk-and-vice-versa/
https://blog.vmpros.nl/2012/02/21/vmware-convert-vhd-to-vmdk-with-winimage/
https://docs.microsoft.com/en-us/windows-server/get-started/manage-nano-server
https://blogs.technet.microsoft.com/canitpro/2015/10/06/step-by-step-installing-a-nano-server-in-my-test-domain/
https://www.codilime.com/microsoft-windows-nano-mass-deployment-using-vmware/