Блокиране на Adobe Flash в IE10

Времето на флаш-а отмина заради многото проблеми свързани с производителността и сигурността му. Поради тази причина е добре да се избягва в бъдещи разработки.
Най-сигурния начин е да го забравните в IE е чрез подходяща политика. За целта стартирате gpedit.msc и навигирате до: Computer Configuration -> Administrative Templates -> Windows Components -> Internet Explorer -> Security Features -> Add-on Management. След това трябва да промените стойността на: “Turn off Adobe Flash in Internet Explorer and prevent applications from using Internet Explorer technology to instantiate Flash objects” в Enabled както се вижда на картинката:

turnoff_flash

Предложеното решение е за компютри работещи под Windows 8.x.

Източници

Disable Adobe Flash in IE (http://www.adminarsenal.com/admin-arsenal-blog/disable-adobe-flash-on-ie/)

Configuring and Administering Group Policy Settings (https://technet.microsoft.com/en-us/library/jj891001.aspx)