Инсталиране на .NET Framework 3.5 на Windows 10

Ако пробвате да инсталирате .NET Framework 3.5 от “Turn Windows features on or off” е възможно да получите съобщение за грешка. Ето как може да се извърши самото инсталиране:

Като администратор изпълнете:

Dism /online /enable-feature /featurename:NetFx3 /All /Source:X:\sources\sxs /LimitAccess

където X: е буквата на устройстовото с инсталацонния диск (CD или USB) на Windows.
Ще видите екран подобен на този:

Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 10.0.10586.0

Image Version: 10.0.10586.0

Enabling feature(s)
[==========================100.0%==========================]
The operation completed successfully.

Сега може отново да проверите какво състоянието на “Turn Windows features on or off”.

Информацията е взета от тук:
http://treneski.blogspot.bg/2015/08/how-to-enableinstall-net-framework-35.html