Ъпдейт от Evaluation до стандартна лицензна версия на Windows Server

Ако имате някакъв тестови Windows Server 2012 който сте го изтеглили безплатно от Microsoft е Evaluation с пробен период, но можете чрез комндата slmgr.vbs –rearm няколко пъти да удължавате периода за активация. В случай, че сте направили някаква конфигурация която искате да запазите може лесно да превърнете версията в някой от стандартните налични –> Essentials, Stabdard или Datacenter .

За целта изпълнете:

dism /online /Get-TargetEditions

На екрана ще се изпише нещо подобно:

Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 6.3.9600.17031

Image Version: 6.3.9600.17031

Editions that can be upgraded to:

Target Edition : ServerStandard
Target Edition : ServerDatacenter

The operation completed successfully.

Това ви показва към коя версия може да направите “ъпдейта”. Следва самият процес:

dism /online /Set-Edition:ServerStandard /ProductKey:XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXX­X /AcceptEula

В случая ви е необходим оригинален лицезионен ключ. Ако не разполагате в момента може да погледнете следната статия от Microsoft:  https://technet.microsoft.com/en-us/library/dn303421.aspx

След изпълнение на командата изходния резултат ще бъде подобен на този:

Deployment Image Servicing and Management tool
Version: 6.3.9600.17031

Image Version: 6.3.9600.17031

Starting to update components...
Starting to install product key...
Finished installing product key.

Removing package Microsoft-Windows-ServerStandardEvalEdition~31bf3856ad364e35~amd64~~6.3.9600.16384
[==========================100.0%==========================]
Finished updating components.

Starting to apply edition-specific settings...
Finished applying edition-specific settings.

The operation completed successfully.
Restart Windows to complete this operation.
Do you want to restart the computer now? (Y/N)

Направете рестарт на сървъра и сте готови.
Ако не успявате по някаква причина може да изпълните следните команди предварително:

sysprep /generalize
slmgr.vbs –rearm
rundll32 slc.dll,SLReArmWindows
slmgr /rearm

Тези стъпки би следвало да “ресетнат” Windows и след това с dism ще можете да извършите конвертирането както е описано по-горе.