Скрипт за динамично обновяване на DNS с помоща на No-IP за Mikrotik

Ако имате реален IP адрес който не е статичен и бихте желали да го достъпвате е най-лесно да си регистриране някоя от безплатните услуги от сорта на DynDNS или NoIP. За да работят те е необходим агент, който трябва да се инсталира и конфигурира на някое ПЦ (или рутер) в мрежата зад този адрес. Обикновенно при настройката се задава през какъв интервал този агент да се свързва към тези доствчици за осигуряване на динамични имена и да рапортува реалния външен адрес. Тук ще покажа един прост скрипт за Микротик който работи с NoIP и ви освобождава от нуждата да инсталирате агент на някакво ПЦ.

След като си направите регистрация в NoIP отивате във вашия Mikrotik и от System -> Scripts въвеждате следния скрипт:

##############Script Settings##################
 :local NOIPUser "име"
 :local NOIPPass "парола"
 :local WANInter "име на интерфейса за Интернет"
 :local NOIPDomain "твоятдомейн.no-ip.org"
 ###############################################
 :local IpCurrent [/ip address get [find interface=$WANInter] address];
 :for i from=( [:len $IpCurrent] - 1) to=0 do={
  :if ( [:pick $IpCurrent $i] = "/") do={
   :local NewIP [:pick $IpCurrent 0 $i];
   :if ([:resolve $NOIPDomain] != $NewIP) do={
    /tool fetch mode=http user=$NOIPUser password=$NOIPPass url="http://dynupdate.no-ip.com/nic/update\3Fhostname=$NOIPDomain&myip=$NewIP" keep-result=no
    :log info "NO-IP Update: $NOIPDomain - $NewIP"
   }
  }
 }

Като въвеждате вашите данни както е описано в скрипта по-горе. Отбелязвате read, write и test полиситата както е показано на картинката:

mikrotik-noip1

Може да изпълните скрипта с бутона “Run Script”, но за да го направите да се стартира автоматично трябва от System -> Scheduler да направите нова задача за изпълнение през определен период от време. Следния пример на картинката показва как би могла да изглежда такава задача:

mikrotik-noip2

Това което остава да направите е да осигурите рутера ви да позволява входящи връзки и да пренасочвате трафика по подходящ начин към вътрешната мрежа.

Повече информация има на този адрес: Dynamic DNS Update Script for No-IP DNS (http://wiki.mikrotik.com/wiki/Dynamic_DNS_Update_Script_for_No-IP_DNS)