Монтиране на Volume Shadow Service (VSS) копие в папка на файловата система

По подразбиране в Windows е включена Volume Shadow Copy (VSS) услугата (известна и като Volume Snapshot Service или Volume Shadow Copy Service).  Услугата работи само върху NTFS и е въведена за първи път в Windows XP/2003. Тя има за цел да пази системните файлове от загуба или промяна и се използва от много видове архивиращ софтуер, тъй като осигурява копие на файловете дори те да се използват в момента от разни процеси (и съответно заключени за четене/запис).

Тук няма да разглеждам графичния интерфейс, който е наличен в Windows и съответните настройки, а ще опиша една техника за монтиране на конкретно копие от VSS в дадена папка на файловата система.

Управлението на услугата от команден ред става чрез комадата vssadmin. За да се видят текущите направени копия на дяла може да се използва командата:

vssadmin list shadows

vssadmin_list

По този начин се ориентираме за броя на налични VSS копия, тома и часът на създаване на “снимката” на файловата система и т.н. Ако искаме да проверим състоянието за раличен дял, трябва да се укаже буквата му както следва (пример за E:\):

vssadmin list shadows /for=E:\

След като имаме списъка си харесваме едно от копията и с помоща на командата mklink указваме папка, къде да се “монтира” това копие на файловата система (тоест правим символична връзка):

mklink /D  C:\<директория>  \\?\GLOBALROOT\Device\HarddiskVolumeShadowCopy#\

Пример:

mklink /D C:\test \\?\Volume{2455d90b-77c0-11e4-824f-806e6f6e6963}\
 symbolic link created for C:\test <<===>> \\?\Volume{2455d90b-77c0-11e4-824f-806e6f6e6963}\

След това би следвало да видим папката в Windows Explorer и да можем спокойно да разглеждаме съдържанието което сме монтирали от съответната дата.

Ако искате да премахнете символичната връзка използвайте командата:

rmdir <папка>

Пример:

rmdir C:\test

Информация и връзки

Symbolic Links
Mounting the Shadow Volume
Mklink
How to Create and Use Links with MKLINK in Windows
Microsoft DOS mklink command
How to remove a symbolic link?