Прехвърляне на Symantec Endpoint Protection 12.x клиент от Manage към Unmanage режим

В миналото, Symantec Antivirus поддържаше конфигурацията си в GRC.DAT файл. Сега конфигурацията с параметрите за свързване се поддържа в един xml файл – SyLink.xml. Когато SEP 12.x е част от централизирана среда за управление (Symantec Endpoint Protection Manager/SEPM), този файл съдържа информация за връзката към SEPM сървъра. По този начин клиента “узнава” от къде да си тегли настройките – политиките и дефинициите. Това може да се види от Help -> Troubleshooting… -> General Information.
Ако е необходимо, SEP клиента може да се “извади” и да се конфгурира да работи като самостоятелен AV клиент и да си тегли обновленията директно от Internet (от сървърите на Symantec).

За тази цел е необходимо следното:
1. От оригиналната исталация (CD/DVD, файл) копирайте някъде файла SyLink.xml. Намира се в папката с инсталацията на SEP клиента (Примерно – …Symantec_Endpoint_Protection_12.1.4_Part1_Installation_EN\SEP).

2. Спираме SEP-а чрез командата:

smc -stop

3. Изтриване на ключа от Registry който съдържа настройките:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Symantec\Symantec Endpoint Protection\SMC\SYLINK

4. Препокриване на файла SyLink.xml с оригиналния, взет от иснталационния диск. Обикновенно файла се намира в C:\ProgramData\Symantec\Symantec Endpoint Protection\CurrentVersion\Data\Config

5. Стартираме SEP клиента:

smc -start

Сега може да проверите резултата:

sep_self

Добре е накрая да изтриете клиента от SEPM базата тъй като той ще продължи да фигурира там.

 

Друг вариант да се осъществи всичко това е чрез иснтрумента SylinkDrop.exe, който е част от пакета на Symantec и върви с инсталационните дискове. Обикновенно той се намира на втория диск (Примерно – …Symantec_Endpoint_Protection_12.1.4_Part2_Tools_EN\SylinkDrop). Той предоставя графичен интерфейс през който могат да се избират антивирусни клиенти и да им се предават нови настройки.

 

Забележка: При преминаване на клиента в Unmanage режим той си запазва политиките който са му били установени последно от SEPM сървъра. Ако искате да промените тези политики може да направите експорт на подходяща политика от SEPM сървъра и да я импортирате на клиента.

 

Източници:
How to change managed Symantec Endpoint Protection(SEP) client to unmanaged SEP client

How to make SEP 12 RU4 Client Unmanaged