Уеб-базиран интерфейс за самостоятелен ESXi сървър

vCenter сървърът предлага удобен интерфейс за менажиране на основните настройки през уеб браузър. Това е предимство тъй като се избягва специалния vSphere клиент, който трябва да се инсталира на Windows машина. Какви са опциите за самостоятелен ESXi който показва само стандартна страница?

vmware-esxi6-default

Има вариант, чрез който може да инсталирате подобна фукнционалност на самостоятелна VMware ESXi машина – ESXi Embedded Host Client (https://labs.vmware.com/flings/esxi-embedded-host-client). Тази приставка предлага основна функционалност включваща:

– създаване и управление на виртуални машини
– управление на мрежите
– управление на детайлни настройки
– и много други…

Как може да се инсталира?
Приставката представлява VIB файл който може да свалите от тук: http://download3.vmware.com/software/vmw-tools/esxui/esxui-3015331.vib
Инсталацията се прави по следния начин.

От ESXi клиента (ако има достъп до Internet):

esxcli software vib install -v http://download3.vmware.com/software/vmw-tools/esxui/esxui-3015331.vib

От локалната машина след като сте свалили файла (в /tmp примерно):

еsxcli software vib install -v /tmp/esxui.vib

или

esxcli software vib update -v /tmp/esxui.vib

За да се провери дали всичко е ок погледнете лог-а (Event) и потърсете събитие подобно на това:

vmware-esx-vib-okМоже да проверите и през командния интерфейс чрез командата:

esxcli software profile get

и да потърсите “esx-ui” в раздела с инсталираните vib-ове.

След инсталация уеб интерфейсът ще е достъпен на адрес https://<esxhost>/ui/.

Премахването на пакета става по следния начин:

esxcli software vib remove -n esx-ui

Повече информация може да намерите по-долу:
ESXi Embedded Host Client
ESXi FREE Web Client Interface