Клониране на виртуална машина без vCenter сървър

Какви са вариантите за клониране на виртуална машина?

Най-просто е през vCenter сървър, с десен бутон върху виртуалната машина да се избере “Clone” опцията. Ако, обаче ESXi-а е извън подобна инфраструктура какви са вариантите? Много просто – копиране на файлове.
След като влезете в Datastore-a на ESX/ESXi направете нова папка. Копирайте файловете през Datastore browser-a и направете Paste в новата папка. След това с десен бутон върху .vmx файла изберете “Add to  Inventory“.

vmware-esxi-add-to-inventoryТова ще добави машината в списъка с инвентара. Изберете “I Copied It” при първоначално стартиране.

vmware-esxi-q-m

Не забравяйте да промените параметрите/конфигурацията на клонираната виртуална машина за да не се получи конфликт със съществуващата.

Има ли друг начин?

Разбира се – през команден ред или чрез VMware Converter Standalone.
Стъпките за изпълнение през команден ред (от самия ESXi) са същите както по-горе:
– създавате папка на подходящото място на datastore-a (mkdir име-на-директория).
– копирате файловете от машината която искате да клонирате (vmkfstools -i /vmfs/volumes/сторидж/виртуалка/име.vmdk /vmfs/volumes/сторидж/виртуалка/име.vmdk -d thin).
– добавяте към инвентара на виртуалната машина.

VMware vCenter Converter Standalone конвертора позволява да се мигрират/клонират машини. Няма проблем да зададете източника и местонахождението на “новата” машина да се намират на един и същ ESXi сървър. Предимството на този метод е, че може да прекофигурирате машината по време на конвертирането.

Още нещо?

Да – има vCLI чрез който може да се извършат тези дейности. За повече информация виж линковете по-долу.

Повече информация:

Cloning individual virtual machine disks via the ESX/ESXi host terminal

ESXi Free Version – 3 Ways to Clone a VM

Cloning Individual Virtual Machine Disks via vMA and vCLI