Откриване на забравена парола за Wi-Fi мрежа

Ако сте записали някаква WiFi мрежа за която сте се закачали преди време и искате да я споделите с някой друг, но не се сещате, какво ще направите? В този случай инсталацията на различни допълнителни проложения който ровят в Windows ще е напълно излишно защото може да видите всички пароли за секунди без да има нужда от специални програми.
Ето няколко команди с който можете да го направите.

Първо стартирайте cmd.exe като администратор. След това трябва да се видят всички профили за безжични мрежи който са записани в Windows:

netsh wlan show profiles

След като сте идентифицирали мрежата/профила за която искате да видите паролата, напишете:

netsh wlan show profiles name="име" key=clear

където “име” е името на профила който обиукновенно е SSID-а на мрежата.
Сега остава да погледнете реда който започва с “Key content” и … готово. Това е всичко!

Търсите още информация за безжичните мрежи?

Чрез следната команда може да получите детайлна информация за мрежите около вас:

netsh wlan show networks mode=bssid

wlans
Пълна информация за WLAN настройките може да получите по следния начин:

netsh wlan show all

В Windows 7/8/10 информация за wi-fi профилите се пази в:
C:\ProgramData\Microsoft\Wlansvc\Profiles\Interfaces\{GUID}
В Registry-то може да ровите в:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WlanSvc\Interfaces\{Interface Guid}\Profiles

Информация при WinXP може да се открие в Registry:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\WZCSVC\Parameters\Interfaces\{Interface Guid}

Източници:
Revealing your WLAN password using netsh and PowerShell
Use PowerShell to Manage Auto-Connect Wireless Networks