Ръчно обновяване на VMware ESXi хост

В случай, че имате единичен хост, който примерно се използва за тестове и не се управлява през VMware vCenter сте забелязали, че липсва интерфейс през който да може да се прилага обновления. Съществува и “ръчен” вариант при който трябва сами да си свалите и копирате файла на хоста и оттам да го приложите. По-долу е описано как точно става това.

1. Свалете обновленията от тук (има нужда от акаунт): https://www.vmware.com/patchmgr/findPatch.portal

vm_patch01Трябва да изберете продукта и версията за която трябва да се теглят обновления.

2. Копирайте ги на някой от datastore-овете през Datastore browser-a.

3. На този етап трябва да се провери дали SSH достъпът до хоста е разрешен. Ако не е трябва да се включи от Configuration -> Security Profile, Services -> Properties -> избира се SSH, и от Options се стартира услугата.

4. След това ще е нужно хоста да мине в Maintenance Mode. За тази цел трябва да се спрат всички работещи виртуални машини (или да се преместят/мигрират на друг хост).

5. Намерете пътя до datastore-a където е копиран файла. Например: /vmfs/volumes/вашият-datastore/папка-където-е-копиран-файла

6. Изпълнете:

esxcli software vib install -d /vmfs/volumes/вашият-datastore/папката/файла.zip

Забележка:
Командата esxcli поддържа и опция upgrade, тоест: “esxcli software vib upgrade …”. Тя може да се ползва ако имате “специален” имидж с интегрирани някакви допълнителни драйвери или други компоненти. Ако използвате install може да изтрие/презапише тези ваши допълнителни модули.

Прилагането на обновлението може да отнеме известно време в зависимост от размера и хоста.

След приключване ще се появи екран подобен на този който дава детайлна информация какво е било инсталирано:

esxi_patched_result

7. Рестартирайте хоста за да могат промените да влязат в сила.
След закачане към хоста с vSphere client може да видите дали има промяна във версията. Примерно може да изглежда по следния начин:

esxi-upg-result

8. Върнете режима обратно от Maintenance Mode в Нормален и спрете SSH ако няма да го ползвате.

Сега могат отново да бъдат стартирани виртуалните машини.

Възможно е след обновяването на хоста, VMware Tools, който са инсталирани по виртуалните машини вече да не са с актуална версия. В този случай е необходимо преинсталиране на VMware Tools драйверите/агентите по всяка виртуална машина.

Източници:
Installing patches on an ESXi 5.x/6.x host from the command line (2008939)
How to Install latest ESXi VMware Patch