Автоматично логване на акаунт при Windows XP/2003

Следния начин може да бъде използван за да се направи Windows XP/2003, когато зареждат, да се логнат автоматично с някакъв определен потребител.

Настройките могат да бъдат направени от Registry по следния начин:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]
"DefaultDomainName"="име на компютъра"
"DefaultUserName"="име на потребителя"
"DefaultPassword"="парола на потребителя"
"AutoAdminLogon"="1"
"ForceAutoLogon"="1"
"DisableCAD"=dword:00000001

Всички ключове са REG_SZ (String) с изключение на “DisableCAD” който е REG_DWORD (32-bit unsigned integer).