Смяна на порта на който слуша RDP протокола

Remote Desktop Protocol

Remote Desktop протокола по подразбиране работи на порт 3389. Тази настройка може да бъде сменена през Registry. За Windows XP/Vista/7 това може да стане след промяна на следния ключ:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\TerminalServer\WinStations\RDP-Tcp

Ключа който трябва да се промени е PortNumber.

Могат да бъдат задавани стойности от 1-65535 (1-ffff).

rdp_port

След промяна е необходим рестарт на компютъра.

Закачането от RDP клиента става като след името се поставят две точки и порта който сме избрали. Пример: 192.168.x.y:port

След подобна промяна следва да се провери firewall-a и да се създаде подходящо правило ако е необходимо.

Източник:

How to change the listening port for Remote Desktop