Инсталиране на Hiren Boot CD на USB флашка

CD/DVD носителите все повече отстъпват място на USB флаш паметите заради по-малкия размер, по-добрата физическа защита, възможността за съхраняване на много по-голям размер информация и по-високата скорост на обмен на данните. Поради тази причина винаги е удобно да има флашка която може да се ползва при нужда за възстановяване или диагностика на компютър.

Инструкцията по-долу описва как може да се прехвърли популярния диск Hiren Boot CD на USB флашка.

  • Стъпка 1:
    Свържете USB флашка с размер 512MB или повече (трябва да е по-голяма от размера на Hiren Boot CD-то).
  • Стъпка 2:
    Свалете и стартирайте USB Disk Storage Format (USBFormat.zip).
  • Стъпка 3:
    Свалете Grub 4 Dos (grub4dos.zip) и стартирайте като администратор (Run as Administrator).
  • Стъпка 4:
    Използвайте Hiren Boot CD (10.3 или по-нов) диска и копирайте цялото съдържание от CD устройството на USB флашката.
  • Стъпка 5:
    Копирайте grldr и menu.lst от grub4dos.zip (или от HBCD папката) на USB устройството.
  • Стъпка 6:
    Тествайте USB у-вото, като настройте компютъра да зарежда от USB.

Източник:

Hiren’s BootCD From USB Flash Drive (USB Pen Drive)

Advertisements