Използване на SSH без парола чрез PuTTY

SSH протокол

SSH (Secure Shell) е мрежов протокол който осигурява сигурна връзка между компютъри или клиент и сървър (обикновенно *nix-базиран). Когато желаете да се закачите към отдалечен сървър се осъществява криптирана връзка между вашия и отдалечения компютър (клиент-сървър). При опит за свързване със сървъра, необходимо е първо клиента да се удостовери пред сървърът. Обикновенно този процес изисква име и парола. По-долу ше се опише вариант за удостоверяване без изполване на парола.

Този режим е подходящ когато се налага често да се свързвате към даден сървър и не искате да въвеждате паролата си всеки път.

Необходим софтуер

Конфигурация сървъра

Стартирайте PuTTYgen. Изберете SSH-2 RSA и дължина на ключа (2048 по подразбиране).

sshnopass01

Натиснете ‘Generate’ и движете мишката по произволен начин за да се генерира случайно число. Не въвеждайте key phrase.

sshnopass02

Натиснете бутона ‘Save private Key’ и потвърдете записа без изполване на парола. Отворете файла с Notepad и копирайте редовете след ‘Public-Lines’ секцията:

sshnopass03

Стартирайте PuTTY и се закачете към компютъра на който искате да не използвате повече парола. В директорията на потребителя ще има (ако няма я направете) създадена папка .ssh в която трябва да създадете нов файл authorized_keys чрез използване на текстов редактор (Пример: /home/user/.ssh/authorized_keys).

В началото на файла добавете следния текст (без кавички, но с интервалите!): ” ssh-rsa ” след което поставете копираните преди това редове. Трябва да премахнете 4-те линии и да оставите ключа на 1 ред без да триете никаква друга информация. Запишете файла.

sshnopass04

Задайте му права за четене и запис само за собственика на файла: chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys

Конфигурация на клиента

Стартирайте PuTTY и в раздела ‘Connection –> Data’ въведете ‘Auto-login username’ който ползвате.

sshnopass05

След това от раздела ‘Connection –> SSH –> Auth’ чрез бутона Browse изберете файла.

sshnopass06

Въведете името на хоста или IP адреса за който искате да се закачите от първоначалния екран на PuTTY (Session) и вече може да осъществите връзката.При излизане на диалога ще бъдете попитано за потребителско име. След като го въведете автоматично ще се логнете.

Използвани материали

SSH without password using PuTTY